strona główna


Miejsca szkoleń
ECDL Profile poziom podstawowy
Miejsca szkoleń
ECDL Profile poziom średniozaawansowany
Trwa rekrutacja na szkolenia komputerowe.
2017-05-10

 

 

 


 

Aktualności

Po wakacjach planowana grupa w Warszawie i Mińsku Mazowieckim.Rekrutacja na obydwie grupy od 1 sierpnia!.Zapisy w zakładce ZGŁOSZENIE

UWAGA!Ilość miejsc ograniczona ze wzg na mała,10-osobową grupę.

 

Zdobądź kwalifikacje!

Certyfikuj je!

Dodaj certyfikat ECDL do swojego CV!

 

Projekt "Mazowiecki start w przyszłość-podniesienie kompetencji TIK w regionie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,Piorytet X Edukacja dla rozwoju regionu.Działania 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

 

 Korzyści dla uczestników


Wysoka jakość

Nasi wykładowcy - praktycy w przystępny i ciekawy sposób przekazują wiedzę pozwalającą podwyższyć swoje umiejętności w zakresie korzystania z komputera i Internetu,a ograniczona liczba osób w grupie sprzyja indywidualnemu podejściu trenera do każdego uczestnika.
 

 Bezpłatne uczestnictwo


W naszym projekcie uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Materiały szkoleniowe

W ramach projektu uczestnicy otrzymają darmowe materiały szkoleniowe, które stanowić będą wsparcie merytoryczne na zajęciach.

Wyżywienie 

W ramach projektu dla uczestników zapewniony jest lunch oraz przerwy kawowe.

 

Certyfikat

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie oraz zdadzą pozytywnie egzamin końcowy uzyskają bezterminowo ważny Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).  

 

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL

 

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji
Wzrost pozycji na rynku pracy
Większa pewność utrzymania zatrudnienia
Wzrost szans na rynku pracy w  Polsce, Europie i na świecie
 

 

Więcej informacji w zakładce "O projekcie"