strona główna
Miejsca szkoleń
Szkolenia z zakresu TIK zakończone certyfikatem ECDL Profile DIGOMP na poziomie A
Miejsca szkoleń
Szkolenia z zakresu TIK zakończone certyfikatem ECDL Profile DIGOMP na poziomie B

SEKA S.A. zaprasza osoby z województwa opolskiego do udziału w projekcie „E- umiejętności z certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach którego odbędzie się bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Profile oraz egzamin umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych(ECDL Profile DIGCOMP).
Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz  na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile DIGCOMP.

W kursach mogą uczestniczyć  osoby, które:                                                                             


• które ukończyły 18 rok życia oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji komputerowych,
• uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego,

Szczególnie preferowane są osoby zamieszkałe na terenie obszarów gmin wiejskich wg stopnia urbanizacji DEGURA 3, osoby 50+ , osoby niepełnosprawne, niepracujące oraz z wykształceniem maksymalnie średnim.

Korzyści dla uczestników:

Wysoka jakość

Nasi wykładowcy - praktycy w przystępny i ciekawy sposób przekazują wiedzę pozwalającą podwyższyć swoje umiejętności w zakresie korzystania z komputera i Internetu,a ograniczona liczba osób w grupie sprzyja indywidualnemu podejściu trenera do każdego uczestnika.

Materiały szkoleniowe

W ramach projektu uczestnicy otrzymają darmowe materiały szkoleniowe, które stanowić będą wsparcie merytoryczne na zajęciach.

Wyżywienie

W ramach projektu dla uczestników zapewniony jest obiad dwudaniowy oraz przerwy kawowe.

Certyfikat

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie oraz zdadzą pozytywnie egzamin końcowy uzyskają bezterminowo ważny Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji
Wzrost pozycji na rynku pracy
Większa pewność utrzymania zatrudnienia
Wzrost szans na rynku pracy w  Polsce, Europie i na świecie