strona główna
Miejsca szkoleń
Szkolenia z zakresu TIK zakończone certyfikatem ECDL Profile DIGOMP na poziomie A
Miejsca szkoleń
Szkolenia z zakresu TIK zakończone certyfikatem ECDL Profile DIGOMP na poziomie B

Dokumenty

Poniżej znajduje się spis dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie.
Dokumenty muszą być wypełnione poprawnie, czytelnie i przesłane w oryginale lub dostarczone osobiście w wersji papierowej na adres Biura Projektu:

SEKA S.A.
ul. Ozimska 4/6
45-057 Opole

z dopiskiem "E-umiejętności z certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP"

UWAGA:

Dokumenty zgłoszeniowe na szkolenie, wraz z instrukcją ich wypełnienia, zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną (na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu).

Na zestaw dokumentów składają się:

  • Umowa w dwóch egzemplarzach
  • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikalności do projektu wraz z wypełnieniem testu wiedzy i potrzeb szkoleniowo-organizacyjnych/załącznik nr 1/
  • Deklaracja uczestnictwa/załącznik nr 2/
  • Oświadczenie uczestnika Projektu/przetwarzanie danych osobowych/załącznik nr 3/
  • Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania/załącznik nr 4/