strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych – G1(E,D)
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG
OLSZTYN
Miejsca szkoleń
Kurs z obsługi wózków widłowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli
Miejsca szkoleń
Kurs księgowy
Miejsca szkoleń
Kurs kadrowo-płacowy
OLSZTYN

Dokumenty

Poniżej znajduje się spis dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie.
Dokumenty muszą być wypełnione poprawnie, czytelnie i przesłane w oryginale lub dostarczone osobiście w wersji papierowej na adres Biura Projektu:

SEKA S.A. Oddział Olsztyn
ul. Dworcowa 7
10-413 Olsztyn

z dopiskiem "Szkolenia na miarę potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego"

UWAGA:

Dokumenty zgłoszeniowe na szkolenie, wraz z instrukcją ich wypełnienia, zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną (na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu).

Na zestaw dokumentów składają się:

  • Umowa w dwóch egzemplarzach
  • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do projektu wraz z wypełnieniem ankiety potrzeb szkoleniowych/załącznik nr 1/
  • Oświadczenie uczestnika Projektu/przetwarzanie danych osobowych/załącznik nr 2/
  • Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania/załącznik nr 3/