strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych – G1(E,D)
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG
OLSZTYN
Miejsca szkoleń
Kurs z obsługi wózków widłowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli
Miejsca szkoleń
Kurs księgowy
Miejsca szkoleń
Kurs kadrowo-płacowy
OLSZTYN

Harmonogram szkoleń

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Kompetencje w zakresie księgowości – kurs księgowy

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Uprawnienia(kwalifikacje)elektroenergetyczne-kurs z zakresu

eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetynczych-G1(E,D)

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Uprawnienia(kwalifikacje)spawalnicze-kurs spawania metodą TIG

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  Uprawnienia(kwalifikacje) do obsługi wózka jezdniowego - kurs z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli

 

HARMOMOGRAM SZKOLEŃ Uprawnienia(kwalifikacje)spawalnicze-kurs spawania metodą TIG

 

HARMOMOGRAM SZKOLEŃ Uprawnienia(kwalifikacje) do obsługi wózka jezdniowego - kurs z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Uprawnienia(kwalifikacje)elektroenergetyczne-kurs z zakresu

eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetynczych-G1(E,D)

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  Uprawnienia(kwalifikacje)elektroenergetyczne-kurs z zakresu

eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetynczych-G1(E,D)

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  Kompetencje w zakresie kadr i płac-kurs kadrowo płacowy

 

HARMOMOGRAM SZKOLEŃ  Uprawnienia(kwalifikacje)spawalnicze-kurs spawania metodą MAG

 

HARMOMOGRAM SZKOLEŃ   Uprawnienia(kwalifikacje)spawalnicze-kurs spawania metodą MAG