strona główna

Podstawowe informacje

 

"NOWY START-NOWE PERSEPKTYWY" to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: cała Polska.

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 30.06.2022.

 

GRUPA DOCELOWA: 400 pracowników (140 kobiet) z 400 MMSP ponownie podejmujących działalność gospodarczą.

 

ZADANIA:
Zadanie 1 - Aktywna rekrutacja
Zadanie 2 - Działania szkoleniowe i doradcze moduł tematyczny I
Zadanie 3 - Działania szkoleniowe i doradcze moduł tematyczny II


 

GŁÓWNE WSKAŹNIKI:
- Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących nową działalność objętych wsparciem 400
- Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących nową działalność, które otrzymały wsparcie w ponownym prowadzeniu działalności - 365