strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG-poziom 1
KATOWICE
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1
KATOWICE

Adresaci projektu

 

W projekcie mogą uczestniczyć  osoby, które:                                                                        

 

  • ukończyły 18 rok życia oraz zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia w zakresie nabycia,uzupełnienia kwalifikacji oraz ich formalnego potwierdzenia lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób z dozorem elektronicznym;
  • zamieszkują(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), uczą się lub pracują na obszarze woj. śląskiego.

 

 

Dodatkowe punkty przy rekrutacji:

 

  • zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze -15 pkt;
  • płeć-kobieta-15 pkt;
  • nie uczestniczyły w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe w ciągu ostatnich 2 lat-5pkt;
  • nie posiadają  uprawnień w zawodzie w zawodzie spawacza-5 pkt.

 

LISTA MIAST ŚREDNICH/TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

 

 

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

  • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • osoby odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób z dozorem elektronicznym.