strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG-poziom 1
KATOWICE
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1
KATOWICE

Program

PROGRAM SZKOLENIA METODĄ TIG 141

Przedmiot / Temat

Ilość godzin szkolenia

 

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego

2

 

Urządzenia spawalnicze

2

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

 

Bezpieczna praca na hali produkcyjnej

2

 

Materiały dodatkowe do spawania

2

 

Spawanie w praktyce

2

 

Oznaczanie i wymiarowanie spoin

2

 

Metody przygotowania złączy do spawania

2

 

Kwalifikowanie spawaczy

2

 

Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG

3

 

Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania

1

 

BHP

1

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą TIG

7

 

RAZEM

110 godz.

 

             EGZAMIN zewnętrzny zgodnie z Normą PN-EN ISO 9606 

8

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA MAG-135

Przedmiot / Temat

Ilość godzin szkolenia

 

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego

2

 

Urządzenia spawalnicze

2

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

 

Bezpieczna praca na hali produkcyjnej

2

 

Materiały dodatkowe do spawania

2

 

Spawanie w praktyce

2

 

Oznaczanie i wymiarowanie spoin

2

 

Metody przygotowania złączy do spawania

2

 

Kwalifikowanie spawaczy

2

 

Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania 

2

 

Materiały dodatkowe

2

 

BHP

1

 

Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry

2

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

7

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

7

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

7

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

7

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

7

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

Szkolenie praktyczne – spawanie pachwinowe metodą MAG

8

 

RAZEM

140 godz.

 

             EGZAMIN zewnętrzny zgodnie z Normą PN-EN ISO 9606 

8