strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG-poziom 1
KATOWICE
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1
KATOWICE

Informacje o wykonawcy

Projekt realizuje firma SEKA S.A.

SEKA S.A. rozpoczęła działalność w 1988 r. Posiada w swojej ofercie ok. 80 programów szkoleniowych i do tej pory przeszkoliła ponad 1 milion osób.

Tematyka szkoleń realizowanych przez SEKA S.A.: szkolenie wstępne i okresowe BHP, szkolenie PPOŻ, pierwsza pomoc, kurs specjalistów personalnych i działów kadr, kadry i płace, prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, ubezpieczenie społeczne, system emerytalny, ochrona danych osobowych, ZFŚS, zarządzanie kadrami, budowanie zespołu, sprzedaż, obsługa klienta, obsługa sekretariatu, MS OFFICE, PŁATNIK, szkolenia z rachunkowości, VAT, zamówienia publiczne, spawacz TIG/MAG, kierowca wózków jezdniowych, kierowca wózka spalinowego, praca na wysokości, bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest, obsługa podestów ruchomych, ADR, czas pracy kierowców, SEP, ABC ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami, obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska, odpady medyczne, zarządzanie emisjami, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wysokie standardy firmy zostały potwierdzone przez uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001.

W latach 2005-2020 SEKA S.A. zrealizowała 16 ogólnopolskich i 49 regionalnych projektów szkoleniowych współfinansowanych z EFS. Łączna wartość wszystkich projektów to ponad 122 mln zł. W ramach projektów EFS przeszkolono do tej pory ponad 37 tysięcy osób.
Obecnie SEKA realizuje 4 regionalne (RPO) projekty szkoleniowe.