strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG-poziom 1
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1

 

Projekt "Certyfikat dla wykwalifikowanego spawacza w województwie śląskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy–kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

Data realizacji projektu: I.2021-XII.2022

 

 

Więcej informacji...

 

 

Zgłoszenie udziału-dokumenty