strona główna
Miejsca szkoleń
MAG 1 - podstawowy - spawanie blach spoinami pachwinowymi
Miejsca szkoleń
MAG 2 - ponadpodstawowy - spawanie blach spoinami czołowymi
Miejsca szkoleń
TIG1 - podstawowy - spawanie blach spoinami pachwinowymi
Miejsca szkoleń
TIG2 - ponadpodstawowy - spawanie blach spoinami czołowymi

Projekt „Kwalifikacje w zawodzie spawacza jako zapotrzebowanie zachodniopomorskiego rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020), Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Data realizacji projektu: XII.2018-VI.2021

Więcej informacji…

 

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA