strona główna

Projekt "Kompleksowe wsparcie osób dorosłych z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego" jest realizowany przez SEKA S.A. z  siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37.

Projekt jest współfinansowany ramach w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+)

 

Wsparcie usług rozwojowych jest realizowane za pośrednictwem:

Bazy Usług Rozwojowych

 

UWAGA!
28 czerwca 2021 r. zostaje wznowiona rekrutacja do projektu. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do odwołania. W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie, dla których usługi rozwojowe kończą się pomiędzy 19.07 – 08.08.2021r.
Wnioski można przesyłać wyłącznie drogą pocztową lub przesyłką kurierską

Aktualizacja.

W związku z wyczerpaniem się środków finansowych Operator przyjmuje wnioski na usługi rozwojowe, które kończą się nie wcześniej niż 11 października 2021r. Jednocześnie przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe na ww. usługi można składać, do biura projektu, nie wcześniej niż z datą na 20 dni przed rozpoczęciem usługi.

na adres biura projektu.


Dofinansowanie Projektu z UE:  4.420.255,00 zł.

Okres realizacji : 01.01.2020 – 30.06.2022.

 

UWAGA! Na czas trwania zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 Operator dopuszcza udział Uczestników w usługach wsparcia, w formie zdalnej (on-line), aż do odwołania, na warunkach określonych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl