Oferta

Projekty szkoleniowe

Dla Naszych Klientów pozyskujemy i realizujemy projekty szkoleniowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Przygotowanie założeń projektu:

 • przygotowanie we współpracy z Klientem analizy interesariuszy, problemów, celów i strategii aplikowania o dofinansowanie,
 • ustalenie harmonogramu pracy,
 • przygotowanie uzasadnienia dla realizacji projektu,
 • opracowanie struktury zarządzania projektem,
 • wykonanie opisu rezultatów projektu,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • przygotowanie szczegółowego kosztorysu projektu;

2. Przygotowanie Wniosku aplikacyjnego:

 • przygotowanie Wniosku aplikacyjnego w oparciu o dokumentacji,
 • sprawdzenie poprawności formalno-prawnej dostarczonych przez Klienta załączników,
 • złożenie Wniosku we właściwej Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej;

3. Doprowadzenie do końca procesu podpisywania umowy:

 • udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej,
 • uczestnictwo w procesie negocjacji budżetowych,
 • dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie przed podpisaniem umowy.

4. Zarządzanie projektem

 • zarządzanie procesem szkolenia
 • rozliczanie projektu

 

Formy świadczenia usług

 • doradztwo
 • hot-line
 • audyt przedprojektowy
 • szkolenia

 

 Nasze mocne strony

 • doświadczony, wykwalifikowany zespół ekspertów
 • wysoka skuteczność w aplikowaniu o dotacje
 • wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu, rozliczaniu i zarządzaniu projektami
 • szeroka kadra ekspertów i osób zarządzających
 • indywidualne podejścia do klienta
 • bardzo duża grupa wysoko wykwalifikowanych trenerów
 • standardy działania oparte na systemie jakości ISO 9001:2008