strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG zakończony egzaminem zewnętrznym
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG zakończony egzaminem zewnętrznym

Dokumenty

Poniżej znajduje się spis dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie.


Dokumenty muszą być wypełnione poprawnie, czytelnie i przesłane w oryginale lub dostarczone osobiście w wersji papierowej na adres Biura Projektu:

 

SEKA S.A. Oddział Kielce
ul. Św.Leonarda 1/25
25-311 Kielce

z dopiskiem "Kwalifikacje spawacza atutem na rynku pracy"

 

UWAGA!

Dokumenty zgłoszeniowe na szkolenie, wraz z instrukcją ich wypełnienia, zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną (na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu).

Na zestaw dokumentów składają się:

Umowa w dwóch egzemplarzach
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikalności do projektu wraz z wypełnieniem ankiety potrzeb szkoleniowych/załącznik nr 1/
Oświadczenie uczestnika Projektu/przetwarzanie danych osobowych/załącznik nr 2/
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania/załącznik nr 3/