strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG zakończony egzaminem zewnętrznym
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG zakończony egzaminem zewnętrznym

Podstawowe informacje

 

"Kwalifikacje spawacza atutem na rynku pracy" to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 363 487,50 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 308 964,37 zł

 

Głównym celem projektu jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w okresie III.2018 - II. 2020 w zawodzie spawacza metodą TIG lub MAG dopasowanych do potrzeb 90 osób dorosłych (min. 3K, 87M) w wieku 18 lat i więcej, aktywnych zawodowo, tj. pracujących lub pozostających bez zatrudnienia, ale poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem zamieszkujących powiaty: skarżyski, opatowski, ostrowiecki, kielecki woj. świętokrzyskiego.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - max.10 osób w grupie.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 

POBIERZ WYTYCZNE

 

Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020

 

POBIERZ PODRĘCZNIK