strona główna
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą TIG-poziom 1
KATOWICE
Miejsca szkoleń
Kurs spawania metodą MAG-poziom 1
KATOWICE

Dokumenty

Poniżej znajduje się spis dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie.

 

Dokumenty muszą być wypełnione poprawnie, czytelnie i przesłane w oryginale lub dostarczone osobiście w wersji papierowej na adres Biura Projektu:

 

SEKA S.A. Oddział Katowice
ul. Dąbrówki 16A
40-081 Katowice

z dopiskiem "Certyfikat dla wykwalifikowanego spawacza w województwie śląskim"

 

UWAGA!

Dokumenty zgłoszeniowe na szkolenie, wraz z instrukcją ich wypełnienia, zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną (na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu).

 

Na zestaw dokumentów składają się:

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikalności do projektu wraz z załącznikami
Oświadczenie uczestnika Projektu/przetwarzanie danych osobowych
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Umowa w dwóch egzemplarzach